0
0

Jižní Amerika

1963 FDC MICHEL 1038, Boj proti hladu

Cena: 25 Kč

Kód produktu: 32559
obálka FDC

1957 Dopis do ČSR

Cena: 25 Kč

Kód produktu: 38498
hezké

1937 Kolumbie, dopis do ČSR

Cena: 25 Kč

Kód produktu: 45133

1946 Dopis do ČSR

Cena: 37 Kč

Kód produktu: 33322
přepraveno letecky

1952 R dopis do ČSR

Cena: 37 Kč

Kód produktu: 38497
hezké

1987 Chile, dopis do Švýcarska

Cena: 50 Kč

Kód produktu: 53902

Novinový rukáv

Cena: 62 Kč

Kód produktu: 34816
jednokruhové razítko; hezké

1955 Letecký dopis do ČSR

Cena: 62 Kč

Kód produktu: 38252
zvlněný papír

1978 Doporučený lístek, korespondenční šachy

Cena: 62 Kč

Kód produktu: 41859
adresováno do USA, vráceno odesilateli; přeloženo, horší stav

1899 Antioquia, MICHEL 119, UPU 10 centavos

Cena: 62 Kč

Kód produktu: 46866
původní lep

1951 Peru, R letecký dopis do ČSR

Cena: 62 Kč

Kód produktu: 50585

Sestava 6 celistvostí

Cena: 75 Kč

Kód produktu: 40480
Brazílie (3x), Ekvádor - letecký dopis, Nikaragua, Venezuela