0
0

Frankotypy – OVS

1939 Velopost, SCH.A/ BERLIN

Cena: 124 Kč

Kód produktu: 40829
dopis do Oráčova (Sudety); otevřeno ze tří stran

1925 ULLSTEIN, Berlin

Cena: 621 Kč

Kód produktu: 40583
novinová páska s firemním přítiskem Ruské demokratické noviny RUL (tzn. kormidlo, antikomunistický deník vycházející v emigraci), vyplaceno otiskem výplatního stroje 11.11.25; velmi hezké