0
0

Spolkové legitimace

1981 SČSP, Svaz československo-sovětského přátelství

Cena: 99 Kč

Kód produktu: 56399
evidenční list

1925 Kruh maďarských akademiků v Praze

Cena: 62 Kč

Kód produktu: 54188
členská legitimace

1922 Orel Příbram

Cena: 62 Kč

Kód produktu: 44102
I. orelský slet Středočeské župy B. Pospíšila / vstupenka k stání, Příbram 5.6.1922

1934 Sokol - průkazka

Cena: 25 Kč

Kód produktu: 43976
Sokol - průkazka ke vstupu do šaten a na cvičiště 27.5.1934, Středočeská sokolská župa Jana Podlipného

1938 X. všesokolský slet Praha 1938

Cena: 62 Kč

Kód produktu: 43973
vstupenka na sedadlo u (Křižíkovy) fontány

1892 Politický spolek pro okres kojetínský, Kojetín

Cena: 62 Kč

Kód produktu: 37164
nevyplněná legitimace, bezvadná