0
0

Autogramy, autografy

1927 Fotbalisté, podpisy na pohlednici

Cena: 112 Kč

Kód produktu: 59367
pohlednice (Merseburg) s DR GERA/ 6.6.27, s podpisy méně známých čs. fotbalistů ze zájezdu do Německa, např. Beneš, Fasser, Trenlovský, Špaček a další, celkem 12 podpisů, pěkný stav

Major League Baseball, podpis hráče na softballovém míčku

Cena: 186 Kč

Kód produktu: 57113

1948 Sletová pohlednice s podpisy

Cena: 37 Kč

Kód produktu: 55152

Francie, reprezentační cyklistické mužstvo Francie

Cena: 534 Kč

Kód produktu: 54130
velkoformátová pohlednice s podpisy

Polsko, reprezentační cyklistické mužstvo Polska

Cena: 534 Kč

Kód produktu: 54129
velkoformátová fotografie s podpisy

1876 d’Elvert, Christian (1803-1896)

Cena: 497 Kč

Kód produktu: 42930
moravsko-německý politik a historik; kolkovaná kvitance s tlačenou pečetí a plným podpisem; luxusní stav

1865 Vladimír I. hrabě Mitrovský

Cena: 994 Kč

Kód produktu: 42791
z Mitrovic a Nemyšle, německy psaná nájemní smlouva. hezká frankatura, podpis hraběte Vladimíra Mitrovského; velmi hezké

1958 Schwarz Jan (1880-1964)

Cena: 199 Kč

Kód produktu: 41837
český malíř, pohlednice s podpisem adresovaná akad. sochaři Karlu Otáhalovi; hezké

1940 Hendrich, Josef (1888–1950)

Cena: 373 Kč

Kód produktu: 40325
hrdina III. odboje, profesor pedagogiky na Filosofické fakultě University Karlovy v Praze; korespondenční lístek s podpisem (odlepená známka)

1925 Mervart František, Baruch Jožka

Cena: 435 Kč

Kód produktu: 36830
čeští malíři, sestava 3 pohlednic adresovaných na J. Barucha; zajímavé