0
0

Ostatní

1987 Vsetín, žádost o uvolnění ze zaměstnání...

Cena: 62 Kč

Kód produktu: 55407
...z důvodu kladení věnců na výročí Vítězného února, k tomu soudní pozvánka k projednání pozůstalosti z roku 1880

1951 Totalita, potvrzení o účasti na lidovém hlasování

Cena: 124 Kč

Kód produktu: 48241
Lidové hlasování o uzavření mírového paktu mezi pěti velmocemi a proti ozbrojení západního Německa, ve jménu míru, svobody a štěstí našeho lidu, podepsaný potvrzovací lístek

1931 Čtenářský průkaz

Cena: 62 Kč

Kód produktu: 32522
Jednota Orla československého, obec SVITÁVKA