0
0

Městské

Maršíkov (Velké Losiny; Marschendorf), soupis daňových poplatníků

Cena: 1 118 Kč

Kód produktu: 58790
výška: 43 cm; horší stav

1800 Prostějov, špitál v klášteře Milosrdných bratří

Cena: 1 118 Kč

Kód produktu: 58789
dobový tisk, interiér nemocnice, pérová kresba, rozměry 44 x 27 cm; zachovalé, velmi zajímavé

1980 Přerov, sestava propagačního sešitu, fotografie a PF 2001

Cena: 149 Kč

Kód produktu: 55412

1892 Vsetín, sestava 3 přijímacích listů do Gruntovní knihy

Cena: 149 Kč

Kód produktu: 55410

1912 Němčičky, povolení taneční zábavy

Cena: 149 Kč

Kód produktu: 49358

1908 Valná hromada Občanské záložny, Vyškov

Cena: 124 Kč

Kód produktu: 49336
pozvánka na valnou hromadu, kolek emise 1898

1935 Praha, petiční arch za Nerudův pomník

Cena: 373 Kč

Kód produktu: 43284
část petičního archu proti umístění sochy na místě bývalých záchodů, razítko SPOLEK PRO POVZNESENÍ PAMÁTKY ZAPOMENUTÝCH SLÁVŮ NA MENŠÍM MĚSTĚ PRAŽSKÉM; zajímavý historický doklad meziválečné občanské aktivity

1830 Brno, dodací listy

Cena: 149 Kč

Kód produktu: 42785
sestava 2 dodacích listů

1831 Pozořice, berní úřad

Cena: 248 Kč

Kód produktu: 42076
předtištěná listina, dekorativní

1849 Brno, novinový úřad

Cena: 248 Kč

Kód produktu: 42072
poštou zaslané potvrzení novinového úřadu o předplatném; dekorativní

1844 Brno, novinový úřad

Cena: 248 Kč

Kód produktu: 42063
zasláno do Jamného; dekorativní

1842 Podolí u Brna [Kritschen], oznámení o prodeji

Cena: 373 Kč

Kód produktu: 41205
prodej domu č. 53 v Podolí u Brna; luxusní stav