0
0

Listiny

1919 Akcie včetně kupónů, kolek 1919

Cena: 124 Kč

Kód produktu: 56886
otřepy

1930 Smíšená frankatura ČSR - Itálie

Cena: 224 Kč

Kód produktu: 48430
úřední listina se smíšenou frankaturou kolků

1931 Smíšená frankatura 1919/1925

Cena: 149 Kč

Kód produktu: 48425
dlužní úpis s frankaturou kolků 260Kč

1930 Smíšená frankatura 1919/1925

Cena: 149 Kč

Kód produktu: 48424
dlužní úpis s frankaturou kolků 150Kč

1918 ČSR, sestava 4 listin s kolky

Cena: 199 Kč

Kód produktu: 48119
mj. předběžný rakouský kolek 5K a kolek 2h použitý s Sudetech (Louny); otřepy

1930 Smíšená frankatura ČSR - Rakousko

Cena: 149 Kč

Kód produktu: 48111
úřední listina se smíšenou frankaturou kolků

1936 Dlužní úpis - Valdice

Cena: 99 Kč

Kód produktu: 35940
2x kolek 2Kč emise 1919, znehodnoceno přepisem; hezké

Sestava 3 listin

Cena: 124 Kč

Kód produktu: 35113

Kvitance

Cena: 99 Kč

Kód produktu: 35102
2x listinný kolek emise 1919, 2Kč a 50h, úřední razítko