0
0

Společenské aktivity

1981 SČSP, Svaz československo-sovětského přátelství

Cena: 99 Kč

Kód produktu: 56399
evidenční list

1987 Vsetín, žádost o uvolnění ze zaměstnání...

Cena: 62 Kč

Kód produktu: 55407
...z důvodu kladení věnců na výročí Vítězného února, k tomu soudní pozvánka k projednání pozůstalosti z roku 1880

1925 Kruh maďarských akademiků v Praze

Cena: 62 Kč

Kód produktu: 54188
členská legitimace

1933 Deutscher Fußball-Bund, DFB (Německý fotbalový svaz)

Cena: 3 105 Kč

Kód produktu: 51377
průkaz se svastikou, luxusní kvalita

1940 NSDAP, malý průkaz rasového původu č. 120951

Cena: 1 242 Kč

Kód produktu: 49766
Wien, razítka, podpisy; bezvadné

1951 Totalita, potvrzení o účasti na lidovém hlasování

Cena: 124 Kč

Kód produktu: 48241
Lidové hlasování o uzavření mírového paktu mezi pěti velmocemi a proti ozbrojení západního Německa, ve jménu míru, svobody a štěstí našeho lidu, podepsaný potvrzovací lístek

1922 Orel Příbram

Cena: 62 Kč

Kód produktu: 44102
I. orelský slet Středočeské župy B. Pospíšila / vstupenka k stání, Příbram 5.6.1922

1934 Sokol - průkazka

Cena: 25 Kč

Kód produktu: 43976
Sokol - průkazka ke vstupu do šaten a na cvičiště 27.5.1934, Středočeská sokolská župa Jana Podlipného

1938 X. všesokolský slet Praha 1938

Cena: 62 Kč

Kód produktu: 43973
vstupenka na sedadlo u (Křižíkovy) fontány

1934 Sokol - průkazka

Cena: 25 Kč

Kód produktu: 43946
průkazka ke vstupu do šaten a na cvičiště 27.5.1934, Středočeská sokolská župa Jana Podlipného

1892 Politický spolek pro okres kojetínský, Kojetín

Cena: 62 Kč

Kód produktu: 37164
nevyplněná legitimace, bezvadná

1931 Čtenářský průkaz

Cena: 62 Kč

Kód produktu: 32522
Jednota Orla československého, obec SVITÁVKA