0
0

Zajímavosti poštovního provozu

1943 Nevyplacený dopis, doplatné v hotovosti

Cena: 75 Kč

Kód produktu: 54866
ROVENSKO 3.IX.43

1941 Vladivostok - Praha, ruská dopisnice do Protektorátu

Cena: 248 Kč

Kód produktu: 54342
úřední záznamy, cenzura

1944 Azbukou psaný dopis z Berlína do Protektorátu

Cena: 99 Kč

Kód produktu: 54341
dopis včetně obsahu, psáno azbukou; zajímavé

1943 Pohlednice v ruštině v době Protektorátu ČaM

Cena: 124 Kč

Kód produktu: 52547
pohlednice do Prahy, GROSS WOSSEK 23.IV.43; zajímavé

1939 Kuriozita, zasláno do ČSR, doručeno do Protektorátu

Cena: 497 Kč

Kód produktu: 49405
dofrankovaná německá dopisnice z Vídně, dle textu psáno dne 14.III.1939 (tedy ještě v době trvání ČSR, přesto odesílatel uvedl v adrese neoficiální název země Morava), na vídeňské poště opatřeno razítkem WIEN 15.III.39 a dle registračního razítka Farního úřadu Cetkovice u Jevíčka doručeno 16.3.1939, tedy již v době zřízení Protektorátu Čechy a Morava.

1939 Vzorek bez ceny

Cena: 149 Kč

Kód produktu: 48098
J. PAVLATA, lisovna ovocných šťáv, PRAHA 21.XII.39; příčný sklad

1940 Partie 26 celistvostí na farní úřady

Cena: 373 Kč

Kód produktu: 48005
standardní kvalita

1944 Kuriozita, anglicky psaný lístek z Německa do Protektorátu

Cena: 186 Kč

Kód produktu: 44282
razítko WIEDERITZSCH (Leipzig) 29.11.44; zajímavé

1944 Přiznání k dani, 1944 a 1946

Cena: 124 Kč

Kód produktu: 43068
sestava dvou stejných formulářů a složenek, postupně odevzdáno v létech 1944 a 1946; zajímavé

1941 Dvojitá destinace

Cena: 248 Kč

Kód produktu: 40750
žádost o výpis z matriky adresovaná do Ratibořských Hor u Tábora (Protektorát ČaM) nebo do Hory Matky Boží v Sudetech, podací razítko WIEN 29.4.41, příchozí razítko RATIBOŘSKÉ HORY 9.V.41, přiložen ústřižek složenky s česko-německým textem; zajímavé

1943 Četnictvo

Cena: 311 Kč

Kód produktu: 40488
dopis na Čsl. (sic!) četnický pohotovostní oddíl v Praze, odesílatel: Četnická stanice Mratín, razítko MĚŠICE U PRAHY ??.??.43, patina, velmi zajímavé

1942 Služební R dopis s dobírkou

Cena: 323 Kč

Kód produktu: 40487
razítko PRAHA 16.IV.42; příčný sklad