0
0

Vězeňská pošta a pracovní tábory

1949 TOTALITA Poúnorové čistky, sestava 3 celistvostí

Cena: 745 Kč

Kód produktu: 56897
zajímavý dobový dokument

1949 Věznice Mírov

Cena: 124 Kč

Kód produktu: 56896

1945 Věznice, 4x ústřižek průvodky

Cena: 124 Kč

Kód produktu: 56895

1947 Vězeňská pošta, Valdice, dopis včetně obsahu

Cena: 248 Kč

Kód produktu: 56196

1970 Věznice Heřmanice

Cena: 50 Kč

Kód produktu: 54855
R dopis

1952 Státní prokuratura Praha, cenzura

Cena: 124 Kč

Kód produktu: 48260
dopisnice adresovaná do vazby, zajímavý text

1978 Věznice VALDICE

Cena: 124 Kč

Kód produktu: 43523
úřední dopis z NVÚ Valdice, razítko VALDICE 7.VII.78

1976 Věznice VALDICE

Cena: 124 Kč

Kód produktu: 43517
služební obálka Útvaru Sboru nápravné výchovy ČSR Valdice, VALDICE 5.I.76

1952 Připouštěcí nálepka

Cena: 1 863 Kč

Kód produktu: 38846
dopis do věznice v Ostrově u Karlových Varů s připouštěcí nálepkou, velmi vzácné; horší stav