0
0

Filatelie, kolky

Filatelie, Kolky

Nabízíme různý filatelistický materiál pro zkušené sběratele i filatelisty-začátečníky. Filatelii jako sběratelský obor přehledně členíme podle známkových zemí, filatelistických oborů a námětů. Nejsilněji je zastoupena domácí filatelie v kategoriích: Rakousko, ČSR 1918-1939, Protektorát Čechy a Morava, Slovenský stát 1939, ČSR 1945-1992, Česko a Slovensko 1993. V jednotlivých filatelistických kategoriích najdete poštovní známky, celiny, celistvosti (dopisy), celé sbírky a partie. Jsou tu samostatné známky, čtyřbloky, archy a známkové aršíky razítkované i svěží, známkové sešitky, celiny (korespondenční lístky) a celé dopisy (celistvosti) s poštovními razítky. Různé filatelistické obory jako např. vlaková pošta, perfiny, poštovny, polní pošta, zajatecká a vězeňská pošta, frankotypy, cenzury, zajímavosti poštovního provozu, příležitostná razítka, reklamní přítisky, poštovní nálepky, potrubní pošta, aerofilatelie, FDC. Samostatné poštovní známky, série, sestavy, partie a sbírky. Oblíbené emise - Hradčany (spirálové typy, příčkové a rámečkové typy), zoubkování, barevné odstíny, průsvitky. Klasické poštovní známky, první emise a výplatní známky, přetisky na poštovních známkách. Zajímavé známkové země i námětové série (ryby, ptáci, savci, květiny atd.) Filatelistické zajímavosti a kuriozity, dějiny poštovního provozu - poštovní historie.

Vedle klasické filatelie zde naleznete zajímavé fiskalní ceniny s vysokou sběratelskou hodnotou. Historické listiny opatřené krásnými vtištěnými kolky a signetami. Historické smlouvy s pečetěmi, s listinnými kolky. Dekorativní nákladní listy s kolky. Fiskální ceniny jsou rozděleny na podkategorie: vtištěné kolky, signety, listinné kolky, nákladní listy, firemní účty a dopisy (opatřené kolky).

Lodní pošta, celý svět, sestava 50 kusů

Cena: 1 118 Kč

Kód produktu: 55630
námět lodní pošty, razítka, kašety, vybrané dopisy, vysoký katalog, výhodné

Rakousko, celiny, sestava 50 kusů

Cena: 869 Kč

Kód produktu: 55629
obálky, dopisnice, novější i staré, čisté i prošlé, vybrané dopisy, vysoký katalog, výhodné

1945 ČSR II Provizoria, sestava 50 ks dopisů

Cena: 994 Kč

Kód produktu: 55628
provizorní razítka, různé zajímavosti, vybrané dopisy, vysoký katalog, výhodné

Švýcarsko, dopisy a FDC se čtyřbloky, sestava 50 kusů

Cena: 1 118 Kč

Kód produktu: 55626
čtyřbloky s okraji, vybrané dopisy, vysoký katalog, výhodné

Rakousko, FDC, sestava 100 FDC - prošlé i čisté

Cena: 1 242 Kč

Kód produktu: 55625
vybrané dopisy, vysoký katalog, výhodné

Celý svět, poštovní zajímavosti, sestava 50 celistvostí

Cena: 745 Kč

Kód produktu: 55624
vybrané dopisy, vysoký katalog, výhodné

Lodní doprava, sestava 115 celistvostí

Cena: 1 366 Kč

Kód produktu: 55623
vybrané dopisy, vysoký katalog, výhodné

Červený kříž, sestava 100 celistvostí

Cena: 994 Kč

Kód produktu: 55622
vybrané dopisy, vysoký katalog, výhodné

1983 COB76X, chybotisk ČESKOSKOVENSKO

Cena: 1 366 Kč

Kód produktu: 55621
bezvadná, katalog 2.500Kč

Slavkov 1805-2002 Austerlitz, příležitostný tisk, složený trojlist...

Cena: 149 Kč

Kód produktu: 55524
...se známkami Česko 434 (4x) a Francie 0,55€ (4x)

PT18a+b, sestava 2 kusů

Cena: 149 Kč

Kód produktu: 55523

Pozvánky poštovního muzea PPM3, 14, 16 a 18

Cena: 186 Kč

Kód produktu: 55522