0
0

Akcie, obligace, šeky

1939 LIHOVARNICTVÍ Akciová společnost František Xav. Brosche syn, Praha-Libeň

Cena: 124 Kč

Kód produktu: 55051
nevyužité talóny od roku 1940 do roku 1952

1920 Prémiový dlužební úpis Československého Červeného kříže

Cena: 99 Kč

Kód produktu: 48416
na hodnotu 20Kč; přeloženo

1888 Obligace srbské vlády

Cena: 248 Kč

Kód produktu: 48415
s rakouským kolkem 7Kr 11. emise

1884 Akcie 100Fl Maďarské hypoteční banky

Cena: 199 Kč

Kód produktu: 48412
převedená do ČSR, s kolkem 20h

1911 USA, platební příkaz

Cena: 149 Kč

Kód produktu: 43593
CHICAGO JAN/10/1911; hezké