0
0

Zajímavé frankatury

1868 Sestava firemních účtů s kolky

Cena: 397 Kč

Kód produktu: 49329
sestava 3 listin, Brno, Nové Město

1898 Korunová měna, sestava 6 listin

Cena: 149 Kč

Kód produktu: 46929

1888 11. a 12. emise, sestava 2 listin

Cena: 99 Kč

Kód produktu: 46928

1877 Sestava 2 výstřižků

Cena: 311 Kč

Kód produktu: 45610
vysoké hodnoty 90Kr a 75Kr; vzácné

1873 Frankatura 7Fl + 36Kr + 2Kr

Cena: 559 Kč

Kód produktu: 41204
listina s pěknou a vysokou frankaturou v závěru, velmi dobrý stav

1885 Sestava 6 listin

Cena: 186 Kč

Kód produktu: 41035
standardní kvalita

1898 Listina

Cena: 62 Kč

Kód produktu: 37316
kolek 1K

1900 Kvitance

Cena: 124 Kč

Kód produktu: 37315
kolek 1K; hezké

1905 Dlužní úpis

Cena: 224 Kč

Kód produktu: 37314
frankatura 10K v záhlaví, 1K a 72h v závěru; dekorativní

1905 Kupní smlouva

Cena: 224 Kč

Kód produktu: 37311
4stránková smlouva, v záhlaví 1K, v závěru 72h; hezké

1907 Dlužní úpis

Cena: 311 Kč

Kód produktu: 37310
20K+20K, malé otřepy v okrajích

1898 Dlužní úpis

Cena: 373 Kč

Kód produktu: 37309
10K+10K+6K+26h, zajímavá frankatura, hezké