0
0

Militaria

1944 Dokument Červeného kříže, vyhledávání vojáků

Cena: 124 Kč

Kód produktu: 56919
otřepy

1948 Militaria, Svolávací lístek Brno

Cena: 99 Kč

Kód produktu: 55213

1917 Informace pro válečné zajatce

Cena: 174 Kč

Kód produktu: 46917
Mitteilungen der Auskunftsstelle für Kriegsgefangene, Wien, první ročník, 8stránková tiskovina

1917 Militaria, prodej koně v aukci

Cena: 149 Kč

Kód produktu: 44926
potvrzení pro paní Františku Havláškovou, Neslovice č. 9, o nabytí koně v dražbě, vydalo C. a K. Vrchní velitelství v Brně

1915 Oznámení o zajetí v Rusku

Cena: 596 Kč

Kód produktu: 42884
úřední dokument na jméno Josef Schaffer, zajat v Tomsku, výrazný křížový sklad

1813 Napoleonské války, sbírka pro vojenské špitály

Cena: 311 Kč

Kód produktu: 42653
"Všeobecné vyzvání k dobrovolným snůškám k lůžkám vojanských špitálů zapotřebných povrchních věcí"; třílistý dokument A4, česko-německý text, včetně seznamu kusů povlečení na jedno lůžko, vydal Ignác hrabě Chorinský (1770–1823) v Brně; zajímavé, velmi hezké

1917 Příkaz (Offener Befehl)

Cena: 373 Kč

Kód produktu: 41721
příkaz pro důstojníka Josefa Kratochvíla pro přepravu na železnici z města Radechiv (dnes Ukrajina) do Přerava, útvarová i drážní razítka, 4stránkový dokument A4; křížem přeloženo, přesto mimořádně hezké

1808 Napoleonské války, domobrana, Pohořelice

Cena: 559 Kč

Kód produktu: 41225
oboustranně dvojjazyčná tištěná legitimace člena zemské obrany na jméno Vavřinec Čermák z Pohořelic; bezvadné

1819 Militaria - oddací list

Cena: 497 Kč

Kód produktu: 41217
historická listina, oddací list šlechtice a příslušníka armády, suchá pečeť; bezvadné

1820 Militaria, vojenská listina Znojmo

Cena: 497 Kč

Kód produktu: 41216
dvojjazyčná vojenská listina s rakouskou orlicí v záhlaví, stvrzena účast na vojenském cvičení Infanterie č. 8; otřepené okraje

1810 Napoleonské války - legitimace rezervisty

Cena: 373 Kč

Kód produktu: 41127
tištěná legitimace; bezvadné

1918 Vojenský průkaz

Cena: 373 Kč

Kód produktu: 40786
na jméno Josef Hrubá, vojenská jednotka v Purgstall a.d. Erlauf; hezké