0
0

Propouštěcí listy

1854 Propouštěcí list

Cena: 186 Kč

Kód produktu: 49342
Antonín Kranich, Šumperk, propuštění z poddanství na základě hospodářského vyrovnání, Brno, vyvazovací komise

1835 Propouštěcí list z panství Nové Syrovice

Cena: 373 Kč

Kód produktu: 41221
propouštěcí list na jméno Tomáš Heuchel z panství Nové Syrovice, krásné razítko panství; bezvadné

1835 Propouštěcí list z panství Jaroměřice

Cena: 348 Kč

Kód produktu: 41202
ozdobně tištěná propouštěcí listina pro Kateřinu Vaníčkovou z jaroměřického panství, pěkné razítko panské kanceláře

1830 Propouštěcí list z panství Rožínka

Cena: 373 Kč

Kód produktu: 39583
na jméno Fr. Houdek, razítko panství; luxusní

1832 Propouštěcí list z panství Vranov na panství Lednice

Cena: 373 Kč

Kód produktu: 37501
pěkné