0
0

Historické dokumenty, archiválie

1920 Partie 40 listin - domovské a křestní listy, vysvědčení atd.

Cena: 497 Kč

Kód produktu: 55163
standardní kvalita

1943 BRNO Měsíční traťová jízdenka (šalinkarta)

Cena: 373 Kč

Kód produktu: 55137
protektorátní průkazka, včetně kupónů, dobrý stav

1932 List domovský – město Prostějov

Sleva
Cena: 93 Kč

Kód produktu: 54607
formát A6, domovský list složen v pevných deskách s potiskem, vydán 27. 9. 1932, pěkný sbírkový stav

1951 Index Městský hudební ústav v Brně – housle

Sleva
Cena: 34 Kč

Kód produktu: 54608
formát A5, sešívané, zápisy z výuky na housle ve šk. roce 1951/52, pěkný sbírkový stav

1930 Složenka Berního úřadu v Brně

Sleva
Cena: 28 Kč

Kód produktu: 54606
podlouhlý blanket 267x118, nevyplněná, nepřeložená, čistá, pěkný sbírkový stav

1920 Složenka Berního úřadu v Brně

Sleva
Cena: 19 Kč

Kód produktu: 54605
podlouhlý blanket 268x118, nevyplněná, uprostřed nezřetelný přehyb, na rubu vpisky obyč. tužkou, pěkný sbírkový stav

1925 Kruh maďarských akademiků v Praze

Cena: 62 Kč

Kód produktu: 54188
členská legitimace

1945 Výpis z rejstříku trestů

Cena: 75 Kč

Kód produktu: 54186

1942 Militaria, učebnice pro vojáky Wehrmachtu

Cena: 149 Kč

Kód produktu: 54127

1945 Žádost o osvobození od školného

Cena: 50 Kč

Kód produktu: 54126

1930 Průkaz sociálního pojištěnce

Cena: 62 Kč

Kód produktu: 53910
Slovensko

1951 Vyhláška Ministerstva vnitra o pravidlech silničního provozu

Cena: 298 Kč

Kód produktu: 53903
16 stran A4