0
0

Listiny

1868 Sestava firemních účtů s kolky

Cena: 397 Kč

Kód produktu: 49329
sestava 3 listin, Brno, Nové Město

1888 11. a 12. emise, sestava 2 listin

Cena: 99 Kč

Kód produktu: 46928

1885 Sestava 6 listin

Cena: 186 Kč

Kód produktu: 41035
standardní kvalita

1874 Šlechtická korespondence

Cena: 497 Kč

Kód produktu: 37513
zdobně tištěné potvrzení vystavené knížeti Hugo Salmovi, kolky emise 1870, podepsán Friedrich Schönborn

1898 Listina

Cena: 62 Kč

Kód produktu: 37316
kolek 1K

1907 Dlužní úpis

Cena: 311 Kč

Kód produktu: 37310
20K+20K, malé otřepy v okrajích

1898 Dlužní úpis

Cena: 373 Kč

Kód produktu: 37309
10K+10K+6K+26h, zajímavá frankatura, hezké

1872 Svatební smlouva

Cena: 435 Kč

Kód produktu: 37294
listina s kolky 5Fl+1Fl+75kr+50kr+25kr, zelené (!!) úřední razítko HOLLESCHAU; velmi hezké

1907 Kvitance

Cena: 248 Kč

Kód produktu: 35932
vícenásobná frankatura 1K, 50h, 30h a 8h emise 1898 v záhlaví a 72h emise 1898 v závěru smlouvy, znehodnoceno přepisem a razítkem; dekorativní

1906 Kupní smlouva

Cena: 124 Kč

Kód produktu: 35931
kolek 1K emise 1898 v záhlaví a 72h emise 1898 v závěru smlouvy, znehodnoceno přepisem a razítkem, hezké

1894 Kupní smlouva - Rataje

Cena: 62 Kč

Kód produktu: 35930
kolek 15Kr emise 1893

1899 Kvitance

Cena: 224 Kč

Kód produktu: 35929
vícenásobná frankatura 1K, 80h, 20h a 8h emise 1898; dekorativní