0
0

Šlechtické

1922 Hrabě Mittrowský, svatební oznámení

Cena: 186 Kč

Kód produktu: 44213
svatební oznámení Marie z rodu Mittrowských a Augusta hraběte Spee; zasláno poštou

1889 Alfred August princ Windischgrätz (1851-1927)

Cena: 248 Kč

Kód produktu: 43075
potvrzení Puncovního úřadu Praha

1882 Elisabeth kněžna a starohraběnka ze Salm-Reifferscheidtu

Cena: 273 Kč

Kód produktu: 43065
rozená princezna z Liechtensteinu (1832-1894), členská legitimace německého školního spolku a potvrzení o zaplacení příspěvku 5Fl, k tomu totéž na jméno manžela - Hugo Karel František (1832–1890), částka 100Fl; zajímavé