0
0

ČSR 1918-39

1920 Partie 7 celistvostí

Cena: 199 Kč

Kód produktu: 54871
různé

1937 Sestava 2 dopisů, mj. M. F. Kvěchová

Cena: 124 Kč

Kód produktu: 54864

1932 Doplatní shorním rámečkem

Cena: 99 Kč

Kód produktu: 54863
sestava 2 dopisů

1938 Příležitostná razítka, sestava 2 dopisů

Cena: 99 Kč

Kód produktu: 54862

ČSR I, reklamní razítka

Cena: 99 Kč

Kód produktu: 54651
sestava 30 reklamních razítek a 25 frankotypů na ústřižcích

1937 Smuteční pozdrav – úmrtí TGM

Sleva
Cena: 25 Kč

Kód produktu: 54615
20. 9. 1937 Praha 10-Hrad smutek Československa – úmrtí T. G. Masaryka smuteční motiv dopisnice (K. Bušek: Pastýř)

1919 Polní pošta, sestava 5 celistvostí

Cena: 149 Kč

Kód produktu: 54345
různý stav

1919 Poštovny KOTEROV, SVÉBOHOV a VYŠNIA BOCA

Cena: 323 Kč

Kód produktu: 54344
sestava 3 pohlednic s razítky poštoven

1925 Konzulární pošta, Místokonzulát ČSR v Linci n. D.

Cena: 124 Kč

Kód produktu: 54267
dopis do České Lípy

1932 Konzulární pošta, Konzulát ČSR v Curychu

Cena: 75 Kč

Kód produktu: 54253
dopis do Rýmařova

1934 Doplatní

Cena: 62 Kč

Kód produktu: 54187
úřední dopis do Košic, DIOSEK 29.VIII.34, zatíženo doplatným