0
0

Maďarský zábor

Sarepta  ›  Filatelie, kolky  ›  Filatelie  ›  1939-45  ›  Zábory  ›  Maďarský zábor

1939 Maďarská okupace Podkarpatské Rusi, KRÁLOVO NAD TISOU

Cena: 298 Kč

Kód produktu: 56211
smíšená frankatura a příležitostné razítko z ochoty; bezvadná obálka

1943 Maďarský zábor, doplatní známka

Cena: 397 Kč

Kód produktu: 47243
KASSA 43 VIII 25; vzácné

1938 Zábor Košic

Cena: 124 Kč

Kód produktu: 39354
dopis do Prahy

1940 Podkarpatská Rus

Cena: 311 Kč

Kód produktu: 34175
ústřižek poukázky s maďarskou frankaturou, razítko UNGVÁR 18.III.40; zajímavé