0
0

Listiny

8. 1820 Judaikum, Brno - Plumlov

Cena: 348 Kč

Kód produktu: 41200
listina s vtištěným kolkem 7G v záhlaví (emise 1818), hebrejský podpis Franz Schwarz, Brno - Plumlov

9. 1800 Kolek 4G

Cena: 373 Kč

Kód produktu: 41229
pěkná listina s kolkem 4G s odpovídající průsvitkou a s pečetí a šlechtickým podpisem; bezvadné

10. 1853 Kolek 15Kr, poslední emise

Cena: 373 Kč

Kód produktu: 41194
Těšetice, listina s vtištěným kolkem (poslední emise) a s krásnou červenou pečetí obce Těšetice (okr. Olomouc)

11. 1840 Kolek 15Kr, panství Rabensburg

Cena: 149 Kč

Kód produktu: 42672
tištěný výpis z pozemkové knihy panství Rabensburg, razítko panství, hezké

12. 1856 Kvitance

Cena: 199 Kč

Kód produktu: 35835
doklad na jméno Johann Nožička, Kadaň, úřední razítko; lehké skvrny

13. 1816 Kolek 10G (B)

Cena: 745 Kč

Kód produktu: 41228
krásná listina s kolky a se 4 pečetěmi, většinou šlechtickými; luxusní

14. 1853 Kolek 10Kr, nájemní smlouva, Mikulov

Cena: 186 Kč

Kód produktu: 42789
úřední razítko s česko-německým textem: C.k. Podkrajský úřad v Mikulově

15. 1807 Dlužní úpis, Plumlov

Cena: 298 Kč

Kód produktu: 37548
kolek 3Kr Marie Terezie, pečeť, zneplatněno nastřiřením

16. 1801 Judaika, listina s kolkem 15Kr Marie Terezie

Cena: 373 Kč

Kód produktu: 37534
listina stvrzující finanční transakci ve výši 200 zlatých, Plumlov, 3 podpisy izraelitů, krásný otisk

18. 1816 Mor. Krumlov, jednotný kolek 15Kr a kontrolní kolek

Cena: 373 Kč

Kód produktu: 41199
tištěné potvrzení o zaplacení řemeslnické daně, jednotný kolek 15Kr (B) emise 1803 + kontrolní kolek, bezvadné

19. 1840 Smlouva Lednice - Pohořelice, kolek 8Fl

Cena: 348 Kč

Kód produktu: 37511
smlouva na vysokou částku, zaslaná poštou