0
0

Historie

Sarepta  ›  Knihy  ›  Historie

70. 1907 Žunkovič, M.: Kdy byla střední Evropa Slovany osídlena?

Cena: 373 Kč

Kód produktu: 40335
Příspěvek k vyjasnění bludu dějepisců a učenců, vydal Slovák, Kroměříž; 267 stran, výborný stav

71. 1962 Statistické ročenky, 22 kusů

Cena: 373 Kč

Kód produktu: 51084
od roku 1962 do roku 2005

73. 1925 Kryčer, R: Jihomoravští hraničáři/ Kus historie a přítomnosti

Cena: 323 Kč

Kód produktu: 39732
s věnováním autora, vydal Ústřední výbor Národní jednoty pro jihoz. Moravu v Brně, 171 stran, včetně mapy, historie osídlení regionu, výborný stav

74. 1907 Vlastivěda Moravy, 22 svazků

Cena: 11 815 Kč

Kód produktu: 55240
Benešovici, Okres břeclavský, dačický, frenštátský, hodonínský, jaroslavský, kroměřížský, kloboucký, valašsko-klobucký, moravsko-krumlovský, lipenský, velkomeziříčský, náměšťský, příborský, slavonický, slavkovský, třebický, Unčov-Rýmařov, vranovský, místecký, strážnický, Dějiny Markrabství moravského; smluvní doprava (velká hmotnost, plná bedna od banánů)

75. 1902 Červinka, I.L.: Vlastivěda moravská

Cena: 1 366 Kč

Kód produktu: 49406
I. Země a lid, Morava za pravěku, 154 obrazů v textu, 52 tabulí a 4 mapky, nákladem Musejního spolku, počet stran: 368 + přílohy; výborný stav

76. 1899 Dvořák, Rudolf: Vlastivěda moravská

Cena: 1 366 Kč

Kód produktu: 42398
kniha první až pátá, ve dvou svazcích, vydal Musejní spolek, Brno, 1380 stran; velmi dobrý stav,

77. Keltové, sestava 3 publikací

Cena: 621 Kč

Kód produktu: 56618