0
0

Historické dokumenty, archiválie

136. 1822 Šternberk, potvrzení o zaplacení

Cena: 298 Kč

Kód produktu: 41193
potvrzení o zaplacení prodejního místa na jarmarku

137. 1834 Žádost o zaměstnání

Cena: 373 Kč

Kód produktu: 41198
kaligraficky napsaná žádost o zaměstnání, velmi pěkné